ReNem s.r.o. prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu apod.) v tomto formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu ReNem s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se ReNem s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient vyplněním a odesláním formuláře dává souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů firmou ReNem s.r.o.